שבת

תפילות וסעודת שבת

הרשמה לשבת

Note: Reservations cannot be confirmed during Shabbat (Friday sunset to Saturday sunset) due to commandments. We prepare to welcome unexpected  visitors, but it would be much appreciated if you make a reservation before Shabbat.

注意:シャバット中(金曜日没~土曜日没)は戒律のためご予約の確認ができません。お早目のご予約をお願いいたします。

If you are a new visitor, please fill out the visitor form at the link below.

初めてご訪問の方は以下のリンクのビジターフォームに記入をお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5EfWysrBhL1jrKCzka3ltNKItu9vuMCawVI8u2F2JI22law/viewform

תפילות

שישי בלילה

מנחה - 20 דקות אחרי הדלקת נרות

שבת בבוקר

שחרית בשעה 10:00

וקידוש אחר מכן

תרשמו כאן