שבת

תפילות וסעודת שבת

הרשמה לשבת

תפילות

שישי בלילה

מנחה - 20 דקות אחרי הדלקת נרות

שבת בבוקר

שחרית בשעה 10:00

וקידוש אחר מכן

תרשמו כאן

instagram.png
facebook.png

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

Chabad of Japan © 2018 | Designed by mntlf.com