top of page

סעודות שבת בקיוטו
הרשמה

שעות תפילות וסעודות שבת

טופס הרשמה לסעודות שבת

זמני התפילות

תפילת מנחה - 10 דקות אחרי הדלקת נרות

 

קבלת שבת וערבית

בחורף (אחרי סוכות) בשעה 18:00.

באביב / קיץ (אחרי פסח) בשעה 18:30.

שבת בבוקר

שחרית בשעה 10:00

לאחר מכן מוסף וקידוש

תרשמו כאן

bottom of page