הזמנה
מצוה שמורה עבודת יד

for all those that would like for us to ship hand-made matza to their hotel before Pesach,

please fill out the following form,

the final deadline is two weeks before the onset of Pesach

משלוח מצה שמורה בעבודת יד

תודה שהגשת!