top of page
  • chabadtokyo

פורים בקיוטו - משפחת הליצנים..

התחפשנו לליצנים,

למחרת, באווירת התקופה.

התחפשנו ל'רואים גאולה' - לנסות לראות כל דבר שקורה איתנו ובעולם במשקפי גאולה,

איך זה טוב ומקרב אותנו לגאולה האמיתית והשלימה.0 תגובות

Comentarios


bottom of page