top of page
  • chabadtokyo

מסיבת פורים 2022: והעיר קיוטו צהלה ושמחה

סעודת פורים נערכה בסימן הודיה לקב"ה על לידת רבקה שיר הלל, ביתנו החדשה.

לסעודה הגיעו הקהל מחופשים, שמענו את סיפור המגילה ואחרי אמירת 'לחיים' כל אחד ואחת ביקש ברכה לעצמו והפרגון היה אדיר. היה שמח מאחד ומהנה. חג שמח.0 תגובות
bottom of page