top of page
  • chabadtokyo

מזל טוב לקהילת בני נח קיוטו, יפן.

אתמול (18/6) לראשונה ביפן נחגגה חתונה על-פי ההלכה היהודית לבני נח. החתונה התקיימה בעיר קיוטו יפה ע"י השלוחים הרב בנימין אדרעי הרב הראשי ליפן והרב מוטי גרומך שליח הרבי שליט"א לעיר קיוטו.

כשהחתן החליף עם הכלה טבעת באומרו "הרי את מאורסת לי על פי חוקי משה לבני נח, ואני מתחייב לנהל את חיי על פי תורת משה המתייחסת לבני נח"

הרבי מליובאוויטש מלך המשיח מכריז: פרסום אחדות ה' בין אומות העולם הוא הכנת העולם לביאת המשיח. "ההשפעה על אומות העולם... זהו עניין מהותי שקשור לעצם הגאולה" (לקו"ש כ"ה, יט כסלו)

כשבן-נח בא להתחתן, הוא ניגש לרב ובודק בתורת משה, "איך עלי להתחתן? לא כנוצרי או כשינטו ח"ו" בתורתנו הקדושה יש מקור ומענה לבן נח, איך לנהל את חייו, גם לפרטים הקטנים, במודעות שהאלוקים צופה ומביט ומחיה אותנו כל רגע.

הקהילה היהודית והתיירים המבקרים הרבים שנכחו באירוע, הזילו דמעות של התרגשות וחזרו ואמרו: "אירוע כזה, זה ימות המשיח כפשוטו"

הרגע המרגש היה בהצהרת החתן והכלה יחד תחת החופה על קיום ושמירת 7 מצוות בני נח ביפנית.

נוסח הכתובה לבני נח האדיבות האתר: www.asknoah.org/noahide_marriage


0 תגובות

Comments


bottom of page