• chabadkyoto

חבד קיוטו לא מפסיקים להאיר

בחב"ד קיוטו מאירים מאירים מאירים🤩💡🤩 מידי יום ביקרנו את חברי הקהילה בבתיהם עם הדלקת חנוכיה, סופגניות טריות והרבה אור בלב!


0 תגובות